I want to protect my property

The damage case happened

Turn to us

Želim zaščititi premoženje

1

MNVP sofinanciranje

Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP) sofinancira nakup nove elektromreže/večžične elektroograje ali dopolnitev obstoječe v višini 80 % (največji znesek 4.000 EUR). POGOJ: že povzročena škoda!

2

Oddaja vloge

Oškodovanec na MNVP posreduje VLOGO za sofinanciranje nakupa opreme in priloži predračun.

3

Podpis vloge

MNVP pripravi pogodbo in jo pošlje oškodovancu v podpis.

4

Nakup

Oškodovanec po prejemu podpisane pogodbe o sofinanciranju s strani vseh podpisnikov opravi nakup zaščitnih sredstev.

5

Obveščanje ZGS

Po postavitvi kupljene opreme oškodovanec obvesti pristojno območno enoto Zavoda za gozdove Slovenije o izvedenem ukrepu. Pregled ukrepa izvede pooblaščenec ZGS in pripravi zapisnik.

6

Zahtevek za izplačilo

Oškodovanec nato na MNVP pošlje zahtevek za izplačilo z vsemi priloženimi dokazili o nakupu (računi) in zapisnik pooblaščenca ZGS o izvedbi ukrepa.

7

Izplačilo

Po prejemu zahtevka z vsemi priloženimi dokazili, oškodovanec prejme izplačilo sofinanciranega deleža nakupa opreme.

Kdo mi lahko svetuje?

Za nasvet o možnih načinih varovanja premoženja se lahko obrnete na Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), kjer vam bomo na podlagi številnih izkušenj z veseljem pomagali.

Pomoč ZGS

Vsaka območna enota ZGS na območju velikih zveri ima na voljo interventni komplet visokih elektromrež, s katerim ob škodnem primeru nudimo takojšnjo pomoč – primer dobre prakse.