Videl sem volka. Kaj naj storim?

Želim zaščititi premoženje

Zgodila se je škoda

Obrnite se na nas

Človek in velike zveri

Srečanja z medvedom

Velike zveri so naravno plašne in se izogibajo stikov s človekom, zato so srečanja z njimi v naravi navadno redka.

Preprečevanje približevanja naseljem

Vsak posameznik, predvsem na območju stalne prisotnosti rjavega medveda, lahko s pravilnim ravnanjem veliko prispeva k odvračanju medvedov od človeških bivališč in ohranjanju njihove naravne plašnosti.

Intervencijska skupina

V letu 2014 je minister, pristojen za okolje, izdal sklep za ustanovitev intervencijske skupine, namenjeni hitremu ukrepanju v primerih, ko velike zveri ogrožajo življenja ljudi kot tudi premoženje.