Videl sem volka. Kaj naj storim?

Želim zaščititi premoženje

Zgodila se je škoda

Obrnite se na nas

LIFE DINALP BEAR

Celovito upravljanje in varstvo rjavega medveda v Severnih Dinaridih in Alpah

OZADJE

Ena izmed glavnih groženj ohranjanju rjavega medveda v Evropi so konflikti med človekom in medvedom. V želji boljšega soobstoja je bilo nujno neprestano iskanje novih rešitev. Kot največji izzivi na tem področju so se izkazali nepoznavanje vrste, pretiran strah pred vrsto ter razdrobljenost habitata, kot posledica urbanizacije in razširjanja prometne infrastrukture. Slednje vodi v visoko smrtnost medvedov v prometu. Vsa ta stanja, predvsem strah in nepoznavanje vrste, pa vodijo tudi k nižji toleranci ljudi do medvedov.


        

CILJI

Projekt je naslavljal tri glavne cilje.

 1. Monitoring na nivoju populacije, upravljanje in varstvo rjavega medveda v Severnih Dinaridih in jugo-zahodnem delu Alp;
 2. Zmanjšanje števila konfliktov med človekom in medvedom ter promocija soobstoja;
 3. Naravno širjenje rjavega medveda iz Dinaridov v Alpe.

TRAJANJE PROJEKTA IN PARTNERJI

Projekt je trajal od julija 2014 do junija 2019, 62 mesecev. Sodelovalo je 9 partnerjev iz 4 držav. Sodelujoče države so bile  Slovenija, Hrvaška, Italija in Avstrija.

Vodilni partner pri projektu je bil Zavod za gozdove Slovenije, slovenski partnerji pa sta bila še Univerza v Ljubljani in Erico Velenje. Več o projektu si lahko preberete tukaj.

 

foto: Map od the project area.