Videl sem volka. Kaj naj storim?

Želim zaščititi premoženje

Zgodila se je škoda

Obrnite se na nas

Zapiranje v staje in masivne ograde

foto: Staja za zaščito koz

V to skupino zaščite so zajete vse fizične prepreke, ki preprečujejo prehod živalim v zavarovano območje ali izven njega. Ograde so lahko zgrajene iz betonskih, kamnitih, kovinskih ali lesenih delov. V nasprotju z ogradami imajo staje tudi streho, ki živali ščiti tudi pred vremenskimi vplivi. Izven pašne sezone je zapiranje v staje oz. hleve najpogostejši in tudi najučinkovitejši način varovanja.

Priporočila za postavitev staje

foto: Masivna staja za zapiranje rejnih živali
Dovolj visoko.
  • Stranice morajo biti visoke vsaj 160 cm, saj nižje lahko psi in volkovi preskočijo, medvedi pa, lahko tudi višje, preplezajo.
Vkopati v tla.
  • Ograjo je potrebno vkopati v tla (saj 20 cm), da preprečimo spodkopavanje. Lahko jo utrdimo tudi z betonom.
Električni tok.
  • Priporočljiva je prisotnost vsaj ene žice z napetostjo vsaj 5 kV, ki je locirana na višini enega metra na zunanji strani ograde. S tem preprečimo, da medved prepleza ogrado.
Masivnost.
  • Za zaščito pred medvedom morajo biti staje izdelane masivno.