Videl sem volka. Kaj naj storim?

Želim zaščititi premoženje

Zgodila se je škoda

Obrnite se na nas

Osnovni podatki
20-45 kg (samci) / 15-35 kg (samice)
do 16 let
plenilec (jelenjad, srnjad, divji prašiči)

Volkovi povzročajo škodo predvsem na drobnici. V obdobju od 2012 do 2021 je škoda na drobnici predstavljala 79% vseh škodnih primerov po volku. Pojavljajo pa se škodni primeri tudi na drugih rejnih živalih kot so govedo, osli in konji. Primeri napada na druge domače živali so redki.

Tudi volk je bil v preteklosti razširjen po večini evropskega ozemlja. V 18. in 19. stoletju so volkove preganjali in načrtno iztrebljali in za to celo izplačevali bogate nagrade. Tako so se majhne, vendar izolirane populacije, ohranile v Dinaridih, Karpatih, Balkanu, Iberskem polotoku, Skandinaviji in vzhodni Evropi.

Več o volku
Populacija

Volkovi so bili popolnoma iztrebljeni na območju Nemčije, Francije, Švedske, Švice in Finske. V zadnjih dvajsetih letih se populacije krepijo in se vračajo na nekdaj že naseljena območja. Na območju Slovenije je volk, kljub temu, da je bil skoraj iztrebljen, stalno prisoten. Po prenehanju preganjanja in pričetku varovanja se je tudi na območju Slovenije populacija okrepila. Danes populacija šteje približno 120 osebkov. Območje stalne prisotnosti volka sovpada z medvedovim z izjemo alpskega prostora.

Viri in zunanje povezave

Bi želeli o vrsti izvedeti več? Priporočamo, da obiščete naslednje povezave:

  1. Spletna stran in projekta LIFE SloWolf.
  2. Strategija in akcijski načrt ohranjanja volka (Canis lupus) v Sloveniji in trajnostnega upravljanja z njim.
  3. Končno poročilo spremljanja varstvenega stanja volkovv Sloveniji za sezono 2019/2020.

Morda vas zanima tudi