Videl sem volka. Kaj naj storim?

Želim zaščititi premoženje

Zgodila se je škoda

Obrnite se na nas

Pastirski psi

foto: Varovanje črede s pastirskim psom

Poleg pastirjev so imeli v zgodovini pašništva pomembno vlogo tudi delovni psi. Osrednja naloga pastirskih psov je varovanje črede pred plenilci, kar jih ločuje od ovčarskih psov, ki služijo predvsem usmerjanju in vodenju črede.

Glavna lastnost pastirskih psov je močno izražen krdelni nagon, h kateremu doprinesejo prirojene lastnosti in dosledna vzgoja. Psi odraščajo v čredi, zato zanje skupina živali predstavlja krdelo, kateremu so povsem pripadni. Posledično čredo branijo pred plenilci. Teritorij svojega krdela dosledno označujejo z lajanjem, uriniranjem in iztrebki, kar odvrača plenilce. Predvsem predstavniki iz družine psov (volkovi, šakali) se konfliktnim situacijam s pastirskimi psi izogibajo, saj so v naravi poškodbe lahko usodne. Da lahko pastirski psi delujejo kot krdelo in tako uspešno branijo čredo pred plenilci, je priporočljivo, da so ob čredi najmanj trije pastirski psi. Ta zahteva je navedena tudi v Programu razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 (zahteva KRA-VARPP, varovanje črede s pastirskimi psi). Ob tem pa moramo poudariti, da se morajo pastirski psi na pašniku gibati le znotraj ograjenih pašnih površin. Obstaja več primernih pasem pastirskih psov, v projektu LIFE DINALP BEAR pa so vključeni vzreditelji s štirimi pasmami: tornjaki, kraški ovčarji (kraševci), šarplaninci in kavkaški ovčarji.

Prednosti Slabosti
Pastirski psi zelo učinkovito varujejo čredo. Na območjih večje pretočnosti ljudi (npr. planinske poti), in območjih brez ograj (npr. planine) tovrstno varovanje NI PRIMERNO.
Z označevanjem teritorija odvračajo plenilce. V prvih dveh letih življenja pastirskega psa ima lastnik več dela (reden nadzor, popravljanje neželenih vedenj).
Lastnik z odraslim pastirskim psom nima veliko dela. Vsi pastirski psi nimajo primernih osebnostnih lastnosti za uspešno varovanje črede.
Pastirske pse ob čredi uporabljamo le na ograjenih območjih, saj le s tem zagotovimo varnost mimoidočim.
Po nakupu pastirskega psa je potrebno upoštevati tudi stroške cepljenja in samega hranjenja.

Priporočila za varovanje črede s pastirskimi psi

Pri nakupu pastirskega psa se odločimo na mladiče iz delovne linije, kar pomeni, da so starši psa stalno prisotni ob rejnih živalih in je zato tudi pri mladičih bolj verjetno, da se bodo navezali na pašne živali. Poleg tega pa imajo lastniki delovnih linij pastirskih psov veliko izkušenj z vzgojo psov za varovanje črede in lahko svetujejo z nasveti.

Pasemska čistost je predpogoj za izoblikovanje primernih karakternih in telesnih značilnosti pastirskega psa, kar v prvi vrsti dokazuje rodovnik.

Pri izbiri pasme moramo biti pozorni na prirojene lastnosti, ki omogočajo učinkovito varovanje črede pred plenilci. O lastnostih se lahko posvetujemo z vzreditelji pasem.

Da se pastirski pes naveže na čredo in jo dojema kot svoje krdelo, mora biti ob njej ves čas. V čredo ga vključimo pri starosti osmih tednov.

Kljub temu, da se mora pastirski pes socializirati z družinskimi člani, domačimi živalmi in veterinarjem, pa mora biti stikov z ljudi čim manj, saj je naš cilj, da se pes naveže na čredo in ne na ljudi. Poudariti moramo, da pastirski psi ne morejo biti istočasno tudi družinski ljubljenčki, saj ni to njihov namen.

Ob procesu vzgoje moramo zagotoviti tudi primerne pogoje in okolje, v katerem pes lahko razvije in kasneje uporablja prirojene lastnosti.

Ključno je tudi prepoznavanje neželenih vedenj in njihovo odpravljanje, kar zahteva čas in redno opazovanje psa ob čredi. Večkrat ga moramo tudi na skrivaj opazovati, saj se lahko njegovo vedenje spremeni ob naši prisotnosti.

Zaželena je turi sterilizacija oziroma kastracija pastirskih psov, ki preprečuje neželeno brejost in neželena vedenja v času gonitve (npr. pobeg iz pašnika).

Če je pastirski pes pozoren in zaščitniški do črede, lahko njegovo delo prepoznamo kot uspešno.

Za varovanje uporabljamo vsaj tri pastirske pse, saj se posamezni pes izogiba spopadu s tropom volkov, več psov pa se bo lahko (že s svojo prisotnostjo in burnim odzivom) zoperstavilo tropu volkov ali večjemu medvedu. Seveda pa do treh psov ne moremo priti čez noč, zato jih postopoma vključujemo v čredo.

Ograjeno območje, ki ga varuje pastirski pes, označimo z opozorilnimi tablami. Priporočljivo je, da tablo namestimo ob vseh potencialnih prehodih mimoidočih.

Tornjak

Vzreditelj/a:

Aleš in Andrej Sedmak

Lokacija:

Juršče (Pivka)

Kontakt:

O kmetiji:

Na kmetiji Sedmak iz Juršče na Pivškem se že vrsto let ukvarjajo z vzrejo pastirskih psov pasme tornjak.

KRAŠKI OVČAR (KRAŠEVEC)

Vzreditelj/a:

Anita Tomšič

Lokacija:

Zagorje (Pivka)

Kontakt:

O kmetiji:

Na kmetiji Tomšič iz Zagorja na Pivškem vzrejajo kraške ovčarje - kraševce. Z vzrejo pasme, slovenske posebnosti, se ukvarjajo že vrsto let.

TORNJAK

Vzreditelj/a:

Kaja Špruk

Lokacija:

Ig

Kontakt:

O kmetiji:

Na kmetiji se že vrsto let ukvarjajo z vzgojo ovčarskih psov. Pred kratkim so, zaradi potrebe po varovanju črede, pričeli vzgajati tudi pastirske pse.

KAVKAŠI OVČAR

Vzreditelj/a:

Gregor Ogrizek

Lokacija:

Kontakt:

O kmetiji:

Na kmetiji Poni ranč Ogrizek se z vzrejo psov se ukvarjajo že 25 let. Do sedaj so vzgojili že več kot 60 kavkaških ovčarjev, od katerih vsaj tretjina opravlja delo pastirskega psa.

ŠARPLANINEC

Vzreditelj/a:

Stanko Pašič

Lokacija:

Štrekljevec (Semič)

Kontakt:

O kmetiji:

Na kmetiji se že 25 let ukvarjajo z vzrejo šarplanincev v okviru registrirane psarne Laneni dol.

foto: Pastirski psi varujejo čredo ovac v ogradi iz visokih elektromrež

Pogoste pomanjkljivosti pri varovanju s pastirskimi psi:

  • Če se pastirski pes naveže na družinske člane, zapušča čredo in išče bližino lastnikov.
  • Če v ograji ni električnega toka, jo pastirski pes lahko zaradi pomanjkanja strahu preskakuje.
  • Pastirski pes, ki je na pašniku privezan, ne mora opravljati svojega dela.
  • Pastirski pes živalim zadaja poškodbe, jih grize in preganja.
  • Pašnik s pastirskim psom ni ustrezno označen (brez opozorilnih tabel).

Več napotkov za varovanje črede s pastirskimi psi in opisan primer dobre prakse najdete v priročniku (str. 24-29), brošuri in predstavitvi pripravljenih v okviru projekta SloWolf ter v priročniku Pastirski psi, oblikovanem v okviru projekta LIFE DINALP BEAR.