Videl sem volka. Kaj naj storim?

Želim zaščititi premoženje

Zgodila se je škoda

Obrnite se na nas

Varovanje s pastirjem

foto: Pastir

Ker so velike zveri naravno plašne in se izogibajo srečanju s človekom, je varovanje črede s pastirjem nedvomno učinkovita rešitev. To je tudi najstarejša oblika varovanja črede pred plenilci. Ohranila se je le na nekaterih višje ležečih območjih, kjer pastirji zganjajo živali v staje predvsem zaradi molže in ne z namenom samega varovanja pred zvermi. Drugod po Evropi, predvsem v zahodnem in srednjem delu, je pastirstvo skorajda izumrlo. Ključno za učinkovitost tovrstnega načina varovanja je zapiranje črede preko noči in prisotnost pastirja ob čredi ves čas.

Prednosti Slabosti
Stalna prisotnost človeka zanesljivo odvrača plenilce. Pastir si mora vzeti veliko časa za prisotnost ob čredi.
Reden pregled pastirja nad dogajanjem v čredi in okolici ter takojšenj odziv na prisotnost plenilcev.
Redno vzdrževanje elektroograj s strani pastirja.
Skrb za pse čuvaje.

Najpogostejše napake pri tovrstnem varovanju:

  • Pastir ni prisoten ves čas, živali v času odsotnosti niso varovane.
  • Pastir ne zapre (celotne) črede v nočno ogrado.
  • Prostor za nočno zapiranje ni ustrezno varovan.

Varovanje s pastirjem je natančneje predstavljeno v priročniku (str. 22-23). Pomembne informacije lahko najdete tudi na spletni strani društva Dinaricum, ki je izvajalo projekt »Pastirstvo za boljše sobivanje človeka in medveda v Alpah«.