Videl sem volka. Kaj naj storim?

Želim zaščititi premoženje

Zgodila se je škoda

Obrnite se na nas

Poročila o škodah in baza škod

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), pred tem Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO), od leta 2008 dalje vodi elektronsko evidenco o škodah na premoženju po zavarovanih živalskih vrstah. Evidenca temelji na izplačilu odškodninskih zahtevkov. Poleg MOP tudi Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) vodi lastno evidenco škodnih primerov že od leta 1994.

Prikaz števila škodnih dogodkov za obdobje 2012-2021, ki jih je povzročila posamezna živalska vrsta

LETOMEDVEDVOLKRISBOBERVIDRA
2012703360476
2013429163082
20145972150203
20154041301143
2016375941187
20175161842284
20181912031402
20194493771336
20203132750412
20215022111764

Prikaz vrednosti škode (v EUR) za obdobje 2012-2021, ki so jo povzročile posamezne živalske vrste

LETOMEDVEDVOLKRISBOBERVIDRA
2012248085,40192710,00546,94337,222504,32
2013162633,1089934,150637,494778,40
2014258844,80135701,8001669,011074,73
2015159807,3092281,05168,75250,07NP
2016162202,2065155,0924,862922,3913600,13
2017219002,80150001,701057,503003,86835,00
201875411,28125192,99168,757114,00709,98
2019163848,26248495,65181,503699.07140315,00
2020112949,99142898,8505179,3776,80
2021204595,3183066,56240,0011679,49356,40

Več podatkov o škodah in izvedenih ukrepih

Poročila o škodah

Po podatkih ARSO, je bilo od leta 2005 letno obravnavanih več kot 1000 odškodninskih zahtevkov. Čeprav število vloženih odškodninskih zahtevkov med leti niha, pa je vsakoletno največje število zabeleženo med julijem in oktobrom. Največ škodnih dogodkov (79 %) v povprečju povzročijo velike zveri, največ medved, sledi volk. Za omenjeno škodo je bilo izplačanih 74 % – 92 % finančnih sredstev, od česar je bilo največ izplačil škod na drobnici. Več škod je bilo zabeleženih tudi na govedu, čebelnjakih in vinogradih. Za slednje so odgovorne druge zavarovane živalske vrste (npr. škorec).

Po navedbah MOP v zadnjem poročilu sta največ škodnih primerov povzročenih na območju Kočevske, občine z največjo površino strnjenih gozdnih površin in lego v osrednjem življenjskem območju velikih zveri. Kljub najštevilčnejšim škodnim primerom pa občina Kočevje ni prejela največ povračil. Največ izplačil za povzročeno škodo pa je bilo namreč namenjenih občanom Divače.  Podrobnejši podatki o škodah, povzročenih s strani zavarovanih živalskih vrst, so na voljo tukaj.

Poročila o izvedenih ukrepih

Zaradi uporabe različnih načinov varovanja človekovega premoženja pred velikimi zvermi se število škodnih primerov in posledično izplačil zmanjšalo. Kot primer si lahko ogledate poročilo o učinkovitosti varovanja z visokimi elektromrežami.