Želim zaščititi premoženje

Zgodila se je škoda

Obrnite se na nas

Kdo smo

V projektni skupini LIFE DINALP BEAR na Zavodu za gozdove Slovenije smo v obdobju 2015-2018 razdelili 55 kompletov elektromrež in elektroograj za varovanje premoženja pred rjavim medvedom. Gre za nadaljevanje aktivnosti na področju preprečevanja škod velikih zveri na človekovem premoženju, ki smo jih skupaj z Univerzo v Ljubljani začeli izvajati v projektu SloWolf. Na podlagi pozitivnih izkušenj in rezultatov iz omenjenih dveh projektov so v letu 2015 na Agenciji RS za okolje pričeli s sofinanciranjem 80% nakupa opreme za varovanje premoženja pred velikimi zvermi in šakalom vsem, ki so zaradi teh vrst utrpeli škodo na drobnici, čebelnjakih, govedu, sadovnjakih in drugih vrstah premoženja.

V veliko pomoč pri razdeljevanju, kontroli pravilne uporabe in svetovanju rejcem, čebelarjem in ostalim prejemnikom opreme, so tudi pooblaščenci ZGS, ki ocenjujejo škodo na terenu. Poleg vseh aktivnih zaposlenih na ZGS pa naše delo brez tesnega sodelovanja z rejci in čebelarji ne bi bilo uspešno. Vsem se zahvaljujemo za sodelovanje pri iskanju rešitev za izvajanje kmetijskih in drugih dejavnosti na območjih, kjer se pojavljajo velike zveri. Takšnih primerov dobre prakse je sedaj že več kot 100 po celi Sloveniji, zato lahko rečemo, da smo s skupnimi močmi pri zmanjševanju škod zelo uspešni. Pri prejemnikih opreme so se namreč škode zmanjšale za več kot 95%. Velika večina prejemnikov pa škode po vzpostavitvi ustreznega varovanja ni več utrpela.