Želim zaščititi premoženje

Zgodila se je škoda

Obrnite se na nas

Intervencijska skupina

Če vam preti nevarnost, ali ste utrpeli škodo po velikih zvereh, pokličite center za obveščanje (112) ali policijo (113), ki vas bo povezala z intervencijsko skupino, ta pa vam bo v najkrajšem možnem času nudila pomoč ali nasvete.

V letu 2014 je minister, pristojen za okolje, izdal sklep za ustanovitev intervencijske skupine, namenjeni hitremu ukrepanju v primerih, ko velike zveri ogrožajo življenja ljudi kot tudi premoženje. Intervencijska skupina največkrat posreduje v primerih vezanih na medveda. Pri intervencijah mora interventna skupina poleg varovanja življenja ljudi in ogroženega premoženja upoštevati tudi stanje ogroženosti posamezne vrste velike zveri.

V kolikor vas zanima več o samem delu in organizaciji intervencijske skupine, vabljeni k branju protokola.