Želim zaščititi premoženje

Zgodila se je škoda

Obrnite se na nas

Intervencijska skupina

Če vam preti nevarnost, pokličite center za obveščanje (112) ali policijo (113), ki vas bo povezala z intervencijsko skupino, ta pa vam bo v najkrajšem možnem času nudila pomoč ali nasvete.

V letu 2014 je minister, pristojen za okolje, izdal sklep za ustanovitev intervencijske skupine, namenjeni hitremu ukrepanju predvsem v primerih, ko velike zveri ogrožajo življenja ljudi. Intervencijska skupina največkrat posreduje v primerih vezanih na medveda. Pri intervencijah mora interventna skupina poleg varovanja življenja ljudi upoštevati tudi stanje ogroženosti posamezne vrste velike zveri.