Videl sem volka. Kaj naj storim?

Želim zaščititi premoženje

Zgodila se je škoda

Obrnite se na nas

Intervencijska skupina

Če vam preti nevarnost, pokličite center za obveščanje (112) ali policijo (113), ki vas bo povezala z intervencijsko skupino, ta pa vam bo v najkrajšem možnem času nudila pomoč ali nasvete.

V letu 2014 je minister, pristojen za okolje, izdal sklep za ustanovitev intervencijske skupine, namenjeni hitremu ukrepanju predvsem v primerih, ko velike zveri ogrožajo življenja ljudi. Intervencijska skupina največkrat posreduje v primerih vezanih na medveda. Pri intervencijah mora interventna skupina poleg varovanja življenja ljudi upoštevati tudi stanje ogroženosti posamezne vrste velike zveri.