Videl sem volka. Kaj naj storim?

Želim zaščititi premoženje

Zgodila se je škoda

Obrnite se na nas

Preprečevanje približevanja naseljem

DOSTOPNOST HRANE

Medvedi nemalokrat posegajo po hrani človeškega izvora (t.i. antropogenih virih hrane), navadno smeteh, kompostiranih ostankih, klavniških odpadnih in podobno.

POMNJENJE

Ker so medvedi zelo inteligentne živali, dostopne vire hrane zelo hitro odkrijejo in si lokacijo zapomnijo.

VRAČANJE

Ker so s hrano »nagrajeni«, se na lokacijo vedno znova vračajo.

IZGUBA STRAHU

Ker se tovrstni viri hrane navadno nahajajo v bližini naselij, medvedi postopoma izgubijo naravno plašnost pred ljudmi, se habituirajo. Medvedi lahko pričnejo tudi povezovati hrano s prisotnostjo človeka, kar vodi v konfliktne situacije in skrajnem primeru odstrelu medveda.

Za zadrževanje medvedov stran od naselij in preprečevanje približevanja ljudem je tako ključnega pomena omejevanje ter preprečevanje dostopa do antropogenih virov hrane. Po slovenski podeželski tradiciji ima skoraj vsaka hiša medvedom prosto dostopen kompostnik.

Za omejevanje dostopa do kompostiranih ostankov je bil v projektu LIFE DINALP BEAR razvit t.i. »medovarni« kompostnik. Vas zanima, kje lahko pridobite svoj »medovarni« kompostnik? Več informacij je na voljo tukaj. Na voljo so tudi navodila za montažo.

 

foto: Medovarni smetnjaki

Vsak posameznik, predvsem na območju stalne prisotnosti rjavega medveda, lahko s pravilnim ravnanjem veliko prispeva k odvračanju medvedov od človeških bivališč in ohranjanju njihove naravne plašnosti. K privabljanju medvedov veliko prispevajo tudi ilegalna odlagališča, zato je izrednega pomena tudi odgovorno ravnanje in ozaveščenost celotne skupnosti.

foto: "Medovarni" smetnjaki ob pravilni uporabi medvedom onemogočajo dostop do ostankov hrane

Poleg kompostnikov, je ključnega pomena, da omejimo dostop medvedom tudi do drugih virom odpadkov. Tako je v projektu LIFE DINALP BEAR steklo tudi razdeljevanje »medovarnih« smetnjakov in ohišij za skupinske smetnjake na t.i. »vročih točkah«, območjih, kjer prihaja do najštevilčnejših konfliktov. Ogledate si lahko posnetek testiranja »medovarnih« smetnjakov v ZOO Ljubljana.

Več informacij lahko najdete v priročniku Ne povabimo medveda na kosilo.