Videl sem volka. Kaj naj storim?

Želim zaščititi premoženje

Zgodila se je škoda

Obrnite se na nas

LIFE WILD WOLF

Ukrepi za ohranjanje naravnega vedenja volkov v poseljenih pokrajinah Evrope

OZADJE

Na območjih, kjer se naselja in volčji teritoriji prepletajo, lahko pride do srečanj. Škode, ki jih volkovi povzročajo na človekovem premoženju, pa lahko vodijo tudi v konflikte z vrsto. V Evropi je to predvsem na območjih, ki jih volkovi ponovno oz. na novo naseljujejo.

Srečanja z volkovi v bližini naselij in pojav škodnih dogodkov pogosto sprožijo strah in posledično negativen odnos do volkov. Odnos do volkov je namreč velikokrat pogojen z izkušnjo – neposredno (srečanje ali škodni dogodek) ali posredno (informacije iz lokalnega okolja ali medijev) in s poznavanjem vrste. Posledično nastala toleranca ljudi predstavlja pomemben dejavnik za ohranitev vrste. Iz vidika same vrste je pomembno tudi križanje volkov s psi, saj predstavlja tveganje za ohranjanje dolgoročne genetske čistosti volka.

CILJI

V sklopu projekta LIFE Wild Wolf želimo predvsem pripomoči k zmanjšanju konfliktov z volkovi v bližini naselij. Lokalnemu prebivalstvu želimo dvigniti stopnjo razumevanja vedenja volkov, kar bi v prihodnosti lahko pripomoglo k izboljšanju odnosa ljudi do volkov v lokalnem urbanem okolju.

Hkrati želimo pridobiti znanje o vedenju križancev med volkovi in psi, in razviti strategije kako preprečiti njihovo širjenje.

TRAJANJE PROJEKTA IN PARTNERJI

Projekt traja od januarja 2023 do avgusta 2027, 56 mesecev. Sodeluje 18 partnerjev iz 8 držav. Sodelujoče države so Slovenija, Hrvaška, Italija, Portugalska, Grčija, Nemčija, Češka in Švedska.

Vodilni partner pri projektu je inštitut Istituto di Ecologia Applicata. Znotraj Slovenije so partnerji Zavod za gozdove Slovenije, Univerza v Ljubljani in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije. Več o projektu in specifično o vlogi Zavoda za gozdove Slovenije znotraj projekta, si lahko preberete tukaj.

 

foto: Map of the project area.