Videl sem volka. Kaj naj storim?

Želim zaščititi premoženje

Zgodila se je škoda

Obrnite se na nas

Škodni primeri

Najpogostejši škodni objekti

Škodni objekti se razlikujejo glede na razširjenost in zahteve same zavarovane vrste, ki povzroča škodo. V splošnem se največ škodnih primerov dogodi na drobnici.

Odškodninski sistem

Za povračilo škode, ki jo povzročijo zavarovane vrste živali, je pristojno Ministrstva za okolje in prostor (MOP).

Poročila o škodah in baza škod

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) od leta 2008 dalje vodi elektronsko evidenco o škodah na premoženju po zavarovanih živalskih vrstah. Evidenca temelji na izplačilu odškodninskih zahtevkov.