Videl sem volka. Kaj naj storim?

Želim zaščititi premoženje

Zgodila se je škoda

Obrnite se na nas

Medvedu prijazno

Oznaka »Medvedu prijazno« je namenjena promociji produktov in storitev, katerih proizvodnja medvedu in njegovemu habitatu ni škodljiva, hkrati pa omogočajo večjo prepoznavnost prizadevanja lokalnih skupnosti za ohranjanje okolja.

Pridobijo jo lahko rejci pašnih živali, čebelarji, sadjarji in drugi kmetijci, ki uporabljajo medvedu prijazne prakse. Oznake »Medvedu prijazno« lahko namestite na različne produkte, kot so mleko, sir, mesni izdelki, suho sadje, marmelade, med, mila itd.

KATERE SO “MEDVEDU PRIJAZNE” PRAKSE?

  • Uporaba visokih elektroograj ali elektromrež za varovanje pašnih živali, čebelnjakov ali sadovnjakov, v katerih so ves čas prisotni električni pulzi napetosti najmanj 5 kV.
  • Vsakodnevno zapiranje pašnih živali v nočno varno ogrado.
  • Nenehna prisotnost pastirjev in/ali pastirskih psov pri varovanju črede na pašniku.
  • Shranjevanje medvedu privlačnih organskih odpadkov in smeti na medvedu nedostopna mesta.
  • Razvoj odgovornih turističnih programov.
  • Aktivna promocija ohranjanja medveda v lokalnem okolju.

Zakaj bi uporabljali oznako »Medvedu prijazno«?

Potrošniki se vedno bolj zavedajo pomena ohranjene narave in družbene odgovornosti, zato vedno bolj posegajo po produktih, ki so prijazni do okolja, lokalnega porekla in koristni za lokalno skupnost. Za takšne izdelke so pripravljeni plačati več.

Medved je simbol slovenskih gozdov ter pokazatelj dobro ohranjenega in zdravega okolja. Prisotnost karizmatične vrste, kot je medved, je privlačna tudi za goste in potrošnike. Produkti, ki bodo proizvedeni na medvedu prijazen način in označeni z oznako »Medvedu prijazno«, lahko zato dobijo pomembno mesto tako na domačem kot na tujem trgu. Vaše izdelki bodo predstavljeni in promovirani na portalu Discover Dinarics.

Kako pridobiti oznako “Medvedu prijazno”?

Oznaka Medvedu prijazno se podeljuje trem različnim kategorijam izdelkov in storitev. Za pridobitev oznake se lahko prijavite z izpolnitvijo obrazca v ustrezni kategoriji. V obrazec lahko neposredno vključite slikovno gradivo ali ga priložite kot priponko.

Obrazec z vsemi prilogami pošljite na dinalpbear@gmail.com.

Prejete vloge bo obravnavala pet članska komisija. O možnostih pridobitve oznake “Medvedu prijazno” in nadaljnjih postopkih boste obveščeni v najkrajšem možnem času.

 

Obrazce in kriterije za pridobitev oznake najdete na spodnjih povezavah: