Videl sem volka. Kaj naj storim?

Želim zaščititi premoženje

Zgodila se je škoda

Obrnite se na nas

Zavarovane vrste

Status zavarovanih vrst

Za varovanje in ohranjanje posameznih živalskih vrst so potrebne tudi zakonske podlage. Tako je varstveni status vrst, katere je potrebno ohranjati in varovati, opredeljen na več nivojih.

Opis konfliktnih vrst

Čeprav same po sebi niso problematične, se nekatere zavarovane živalske vrste večkrat znajdejo v »konfliktu« s človekom