Videl sem volka. Kaj naj storim?

Želim zaščititi premoženje

Zgodila se je škoda

Obrnite se na nas

Zakaj varovati

Škode na premoženju se pojavljajo na vseh območjih, kjer so prisotne zavarovane živalske vrste (Zavarovane vrste), ki lahko povzročijo škodo, in nezavarovano premoženje. V  92. členu Zakona o ohranjanju narave in Pravilniku o primernih načinih varovanja premoženja in vrstah ukrepov za preprečitev nadaljnje škode na premoženju (Uradni list RS, št. 74/05).

je opredeljeno načelo dobrega gospodarja. To pravi, da mora vsak posameznik na primeren način in svojimi sredstvi storiti vse, da zavaruje svoje premoženje. Pri tem mora ravnati v skladu z vsemi predpisi ohranjanja narave, zaščite živali, gozdarstva, lovstva, kmetijstva in obligacijskih razmerij. V kolikor se mu kljub ustreznemu varovanju pripeti škoda, lahko ministrstvo zaprosi za pomoč pri nadaljnjem preprečevanju škode. Za več informacij vabljeni k branju Pravilnika.

Z varovanjem premoženja kot preventivnim ukrepom preprečujemo nastanek konfliktnih situacij, kar prispeva tako k preprečevanju izgub živali in škode zaradi napadov kot tudi velikim zverem in drugim zavarovanim živalskim vrstam.