Videl sem volka. Kaj naj storim?

Želim zaščititi premoženje

Zgodila se je škoda

Obrnite se na nas

Zgodila se je škoda

1

Prijava dogodka

V roku 3 dni na pristojno območno enoto Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS).

2

Ogled škode

Pooblaščenec ZGS v roku 2 dni opravi ogled škode.

Z oškodovancem lahko na ogled povabita tudi druge udeležence.

3

Zapisnik

Pooblaščenec ZGS po ogledu škode in dokazov plenjenja izpolni zapisnik.

Če se o višini sporazumeta, oškodovanec podpiše sporazum.

Pooblaščenec ZGS mora v 8 dneh posredovati zapisnik in sporazum Ministrstvu za naravne vire in prostor (MNVP).

4

Izplačilo škode

MNVP preveri predlog sporazuma in zapisnika ali odškodninskega zahtevka ter odloča o izplačilu škode na podlagi lestvice za višino izplačane odškodnine.