Videl sem volka. Kaj naj storim?

Želim zaščititi premoženje

Zgodila se je škoda

Obrnite se na nas

O delu ZGS

Na Zavodu za gozdove Slovenije se aktivno ukvarjamo s preprečevanjem škod po velikih zvereh. V želji po razvijanju novih ukrepov za varovanje premoženja in pridobivanju podpore prebivalstva in nenazadnje bogatitvi lastnega znanja, sodelujemo s številnimi inštitucijami, predvsem Biotehniško fakulteto. Sodelujemo v najrazličnejših projektih na temo velikih zveri (DinaRis, SloWolf, 3Lynx) in smo tudi sami koordinator projektov LIFE DINALP BEAR in LIFE Lynx.

V okviru projekta LIFE DINALP BEAR za namen izboljšanja sobivanja človeka in medveda pripravljamo številne aktivnosti za osveščanje in izobraževanje javnosti.

Želimo tudi zmanjšati število konfliktnih situacij, zato smo v okviru projekta razdeljevali »medovarne« smetnjake, ohišja za smetnjake in kompostnike, da bi medvede odvrnili od prihajanja v bližino naselij. Za namene zmanjšanja števila škodnih dogodkov je potekalo razdeljevanje visokih elektromrež za varovanje premoženja rejcev drobnice in goveda ter čebelarjev zato je v okviru projekta. Ob tem pa sofinanciramo tudi nakup pastirskega psa, ki zelo učinkovito varuje rejne živali. Naša prizadevanja je prepoznalo tudi Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), ki sedaj na podlagi poročanja o učinkovitosti ukrepov za zaščito rejcem in čebelarjem sofinancira nakup.