Videl sem volka. Kaj naj storim?

Želim zaščititi premoženje

Zgodila se je škoda

Obrnite se na nas

Varovanje premoženja

Učinkoviti ukrepi

Obstaja več načinov varovanja premoženja pred velikimi zvermi. Vsi so ob dosledni uporabi učinkoviti, vendar pa lahko učinkovitost zaščite, s kombinacijo različnih tipov varovanja, še povečamo.

Subvencije KOPOP

 Vendar pa na območjih, kjer kmetijstvo sovpada z življenjskim prostorom velikih zveri, lahko pride do izgub rejnih živali, predvsem drobnice, ki je ob neprimerni zaščiti lahek plen zverem.

Zakaj varovati

Z varovanjem premoženja kot preventivnim ukrepom preprečujemo nastanek konfliktnih situacij.