Želim zaščititi premoženje

Zgodila se je škoda

Obrnite se na nas

Najpogostejši škodni objekti

Škodni objekti se razlikujejo glede na razširjenost in zahteve same zavarovane vrste, ki povzroča škodo. V splošnem se največ škodnih primerov dogodi na drobnici. Pojavljajo pa se tudi škode na pridelkih sadjarstva in poljedelstva, predelavi krme, perutnini, čebelnjakih in drugih objektih. Več o številu škodnih primerov glede na posamezno dejavnost si lahko ogledate tukaj (glej Slika NB07-5).

foto: Natalija Pišec (avtor slike desno)