Videl sem volka. Kaj naj storim?

Želim zaščititi premoženje

Zgodila se je škoda

Obrnite se na nas

Najpogostejši škodni objekti

Škodni objekti se razlikujejo glede na razširjenost in zahteve same zavarovane vrste, ki povzroča škodo. V splošnem se največ škodnih primerov dogodi na drobnici. Pojavljajo pa se tudi škode na pridelkih sadjarstva in poljedelstva, predelavi krme, perutnini, čebelnjakih in drugih objektih. Več o številu škodnih primerov glede na posamezno dejavnost si lahko ogledate tukaj (glej Slika NB07-5).

foto: Natalija Pišec (avtor slike desno)