Videl sem volka. Kaj naj storim?

Želim zaščititi premoženje

Zgodila se je škoda

Obrnite se na nas

Srečanja z medvedom

Velike zveri so naravno plašne in se izogibajo stikov s človekom, zato so srečanja z njimi v naravi navadno redka.

Velja poudariti, da velike zveri za človeka niso nevarne, saj človeka ne dojemajo kot plen, temveč kot potencialno grožnjo. Strah pred velikimi zvermi zato ni potreben, previdnost pa je izrednega pomena.

Volk

V zadnjih 100 letih v Sloveniji ni zabeleženega nobenega napada volka na človeka. Tudi sama srečanja z volkovi so redka.

Ris

Srečanj z risom skorajda ni, predvsem zaradi njihove maloštevilnosti in opreznosti, prav tako v Sloveniji ni znanih napadov na človeka.

Medved

Nekoliko več se pojavlja srečanj z medvedi, saj so v primerjavi z risi in volkovi številčnejši. Srečanja, čeprav še vedno redka, se pojavljajo predvsem spomladi, ko medvedi zapuščajo brloge in intenzivneje iščejo hrano, prav tako pa se v tem času v naravi giblje več ljudi. Večja verjetnost za srečanja obstaja tudi poleti ter jeseni, ko je v naravi prisotnih veliko nabiralcev gob in gozdnih sadežev ter drugih plodov

Ob obisku v naravi se s primernim obnašanjem lahko izognemo srečanjem z medvedom. Če pa medved naše prisotnosti ni pravočasno zaznal in do srečanja vseeno pride, nam primerno obnašanje in poznavanje značilnosti vedenja medveda pripomore, da se srečanje konča brez posledic tako za človeka kot tudi medveda. Priporočila za primerno obnašanje na območjih prisotnosti medveda najdete v zloženki, nastali v okviru projekta LIFE DINALP BEAR. Za krajši pregled je na voljo tudi sporočilo za javnost, kjer najdete strnjene vse pomembnejše informacije.