Videl sem volka. Kaj naj storim?

Želim zaščititi premoženje

Zgodila se je škoda

Obrnite se na nas

Subvencije KOPOP

Na območju pojavljanja velikih zveri (rjavi medved in volk) je ravno paša tista ključna praksa, ki preprečuje zaraščanje travnikov in ohranja tradicionalni videz podeželja. Ohranjanje ugodnega stanja travniških habitatnih tipov je, poleg ohranjanja ugodnega stanja populacij velikih zveri, osrednji cilj operacije Reja domačih živali na območju pojavljanja velikih zveri.

foto: Varovanje goveda z visokomi elektromrežami

Vendar pa na območjih, kjer kmetijstvo sovpada z življenjskim prostorom velikih zveri, lahko pride do izgub rejnih živali, predvsem drobnice, ki je ob neprimerni zaščiti lahek plen zverem. Za zagotavljanje ugodnega stanja tako za rejne živali kot tudi za zveri, je potrebno poskrbeti za dodatno zaščito rejnih živali in ohranjanje paše tudi s spremembami obstoječih praks v kmetijstvu.

Operacija Reja domačih živali na območju pojavljanja velikih zveri se izvaja v okviru ukrepa KOPOP (kmetijsko-okoljska-podnebna plačila) iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (PRP 2014-2020).

V operacijo so vključene tri zahteve, ki spodbujajo izvajanje zaščitnih ukrepov:

  • varovanje črede z visokimi premičnimi varovalnimi elektromrežami (KRA_OGRM),
  • varovanje črede od prisotnosti pastirja (KRA_VARPA),
  • varovanje črede s pastirskimi psi (KRA_VARPP).

Opis posamezne zahteve najdete v priročniku Varovanje drobnice pred velikimi zvermi.

Zavedati se moramo, da je varovanje kot preventivni ukrep, poleg zagotavljana varnosti tako rejnih živali kot tudi zveri, nujen za zmanjšanje tveganja za dodatni vložek v rejo živali.