Želim zaščititi premoženje

Zgodila se je škoda

Obrnite se na nas

Rezultati z oznako ARSO

Število rezultatov: 2

Poročila o škodah in baza škod

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) od leta 2008 dalje vodi elektronsko evidenco o škodah na premoženju po zavarovanih živalskih vrstah. Evidenca temelji na izplačilu odškodninskih zahtevkov.

Odškodninski sistem

Za povračilo škode, ki jo povzročijo zavarovane vrste živali, je pristojna Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO), ki deluje v okviru Ministrstva za okolje in prostor (MOP).