Želim zaščititi premoženje

Zgodila se je škoda

Obrnite se na nas

Rezultati z oznako divjad

Število rezultatov: 1

Odškodninski sistem

Za povračilo škode, ki jo povzročijo zavarovane vrste živali, je pristojna Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO), ki deluje v okviru Ministrstva za okolje in prostor (MOP).