Videl sem volka. Kaj naj storim?

Želim zaščititi premoženje

Zgodila se je škoda

Obrnite se na nas

Rezultati z oznako škoda

Število rezultatov: 7

Interventni kompleti visokih elektromrež

Na vsaki območni enoti Zavoda za gozdove Slovenije je na voljo interventni komplet visokih elektromrež, ki služi takojšnji zaščiti človekovega premoženja po škodnem primeru in preprečevanju nadaljnje škode.

Poročila o škodah in baza škod

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) od leta 2008 dalje vodi elektronsko evidenco o škodah na premoženju po zavarovanih živalskih vrstah. Evidenca temelji na izplačilu odškodninskih zahtevkov.

Najpogostejši škodni objekti

Škodni objekti se razlikujejo glede na razširjenost in zahteve same zavarovane vrste, ki povzroča škodo. V splošnem se največ škodnih primerov dogodi na drobnici.

Zakaj varovati

Z varovanjem premoženja kot preventivnim ukrepom preprečujemo nastanek konfliktnih situacij.

Intervencijska skupina

V letu 2014 je minister, pristojen za okolje, izdal sklep za ustanovitev intervencijske skupine, namenjeni hitremu ukrepanju v primerih, ko velike zveri ogrožajo življenja ljudi kot tudi premoženje.