Videl sem volka. Kaj naj storim?

Želim zaščititi premoženje

Zgodila se je škoda

Obrnite se na nas

Rezultati z oznako zakon

Število rezultatov: 2

Odškodninski sistem

Za povračilo škode, ki jo povzročijo zavarovane vrste živali, je pristojno Ministrstva za okolje in prostor (MOP).

Status zavarovanih vrst

Za varovanje in ohranjanje posameznih živalskih vrst so potrebne tudi zakonske podlage. Tako je varstveni status vrst, katere je potrebno ohranjati in varovati, opredeljen na več nivojih.